Ooglaserbehandeling

25-01-2016 Ooglaserbehandeling

Bij een ooglaserbehandeling wordt met een computergestuurde laser de vorm van het hoornvlies zodanig aangepast zodat je weer scherp ziet. Helaas is ooglaseren niet voor iedereen de gepaste oplossing. Om je gezondheid te waarborgen zijn er een aantal voorwaarden waarmee je rekening moet houden:

 • De sterkte van je ogen mag niet te laag of hoog zijn. Bij een ‘lui oog’ wordt behandeling afgeraden.
 • Je ogen moeten gezond en volgroeid zijn.
 • Je hoornvlies moet dik en sterk genoeg zijn om te behandelen.
 • Je lichamelijke conditie kan een belemmering zijn. Denk aan zwangerschap of diabetes.

Hoewel de kans op bijwerkingen of complicaties zeer klein is, is het slim om je goed te laten voorlichten en de tijd te nemen om erover na te denken.

Voorwaarden ooglaserbehandeling

Een ooglaserbehandeling corrigeert ruwweg sterktes tussen -8,00 en +3.00 dpt. en cilindersterktes tot -4.00 dpt. Je brilsterkte dient meer dan -0.75 of +0.75 dpt. te bedragen en minimaal 1 jaar stabiel te zijn. Het is noodzakelijk dat je ogen volgroeid zijn, en je dus ouder bent dan 18 jaar. En dat je beschikt over een goede gezondheid.

Een ooglaserbehandeling is niet geschikt voor de volgende mensen:

  • Mensen met oogontstekingen.
  • Mensen met hoornvliesaandoeningen of relatief dunne hoornvliezen.
  • Mensen met netvliesaandoeningen.
  • Mensen met suikerziekte.
  • Mensen met (beginnend) staar.
  • Mensen met glaucoom.
  • Mensen met drogere ogen (Sjogrenn).
  • Mensen die zwanger zijn.
  • Mensen met een lui oog of één oog dat (met correctie) minder ziet dan 50%.
  • Mensen met reumatische aandoeningen.

Complicaties ooglaseren

Deze zijn gelukkig zeer zeldzaam en zijn normaliter te verhelpen met medicijnen of een aanvullende behandeling. Blindheid als gevolg van behandeling is vrijwel uitgesloten. Mogelijke ernstige complicaties zijn hoornvliesbeschadigingen. De kans hierop is echter zeer klein en wat ons betreft acceptabel. Infecties zijn eveneens zeer zeldzaam en kunnen bij tijdige ontdekking meestal prima met medicijnen worden behandeld. Met andere woorden; wat ons betreft is ooglaseren een serieus en veilig alternatief voor mensen die niet gemotiveerd zijn voor een bril of contactlenzen.

Bijwerkingen ooglaseren

Bijwerkingen komen slechts zelden voor en meestal verminderen of verdwijnen ze op termijn. Schittering, kringen om lampen, lichtgevoeligheid, schaduwbeelden en drogere ogen kunnen neveneffecten zijn van de behandeling. Kringen om lampen kunnen vooral voorkomen als je in het donker erg grote pupillen hebt. De pupilgrootte wordt om die reden dan ook vooraf gemeten, om risico’s uit te sluiten. Drogere ogen zijn meestal een tijdelijke bijwerking wat na verloop van tijd verdwijnt.