Vervanglenzen

25-01-2016 Vervanglenzen

Bij het ouder worden, wordt de ooglens steeds stugger. Hierdoor ontstaan rond het 45e levensjaar leesklachten. Deze afwijking, presbyopie genoemd, kan door een ooglaserbehandeling niet worden opgelost. De bekendste manier om leesklachten op te lossen is het dragen van een lees- of multifocale bril.

Wat zijn vervanglenzen?

De vervanglenzen worden ingebracht ter vervanging van de eigen lens. De meest voorkomende reden is het ontstaan van staar in de eigen lens waardoor de gezichtsscherpte daalt. Wanneer de eigen lens is verwijderd kan op die plaats een kunstlens worden ingebracht. Door de brilsterkte te verwerken in deze kunstlens kan het zijn dat men na de ingreep geen bril meer nodig heeft. Buiten de enkelvoudige standaard oplossingen kan er ook bij de ingreep gekozen worden voor de multifocale implantlens of een beperkt accommoderende lens. Zodat er een bijna volledig bereik komt voor het zicht dichtbij, veraf en alles daartussen.

Enkelvoudige monofocale lenzen

Deze lenzen corrigeren meestal de sterkte voor het zien in de verte, dit was en is nog steeds de standaard oplossing bij een staar operatie. Als u ook een cilinderafwijking heeft kan dit door de zogenaamde ‘torische lens’ worden gecorrigeerd. De enkelvoudige lens corrigeert niet voor dichterbij. U heeft daarvoor een leesbril nodig.

Multifocale lenzen

Deze lenzen hebben meerdere focuspunten. Er is sprake van een verte-scherpte punt en een dichtbij-scherpte punt waardoor men veelal geen verte- en leesbril meer nodig heeft. De tussenafstand is vaak weer wat minder scherp. De multifocale techniek kan een zekere mate van contrastverlies en verminderde nachtscherpte met zich mee brengen. Ook in de multifocale lens kan de cilindercorrectie verwerkt worden.

De accommoderende lens

Dit is een enkelvoudige implantlens met een focuspunt gericht op het ver kijken. Doordat de lens in enige mate flexibel en vervormbaar is, kan het focuspunt naar dichterbij worden verschoven door te accommoderen. Accommoderen is het oog inzoomen op de leesafstand. De accommoderende lens bootst het natuurlijk proces van voor het 45ste levensjaar zoveel mogelijk na. In redelijkheid kan worden verwacht dat het focuspunt verschoven kan worden naar de tussenafstand, maar dat voor het lezen van kleine letters toch een geringe leesbrilcorrectie nodig is. Daar staat tegenover dat de kans op verminderd contrast of verminderde nachtscherpte weer kleiner is dan bij de multifocale lens. Op dit moment is er geen verwerking van de cilindercorrectie mogelijk in de flexibele lens. Desgewenst kan de cilinder gecorrigeerd worden met een aanvullende laserbehandeling, de zogenaamde Laser Touch Up.

Kosten

Wat betreft de vervanglenzen wordt de standaard enkelvoudige lens bijna altijd vergoed door uw zorgverzekering. De andere uitvoeringen multifocaal, accommoderend en torisch hebben een meerprijs van € 1.000 – € 2.100 euro per oog.