De Areds 2 studie

29-01-2016 De Areds 2 studie

Vertaling van de belangrijkste punten van de Areds 2 studie

Na de Areds* 1 studie waarin bewezen werd dat de zogenaamde areds formule het risico op het verder door-ontwikkelen van de oogziekte LMD (leeftijdsgebonden Macula Degeneratie) bij mensen met beginnend LMD aanzienlijk verlaagd.

De Areds formule bestaat uit een hoge dosering anti-oxidanten en zink:
√ 500 mg vitamine C
√ 400 ME * vitamine E
√ 15 mg betacaroteen
√ 80 mg zink
√ 2 mg koper

In de Areds 2 studie werden de volgende effecten gemeten:

  1. Toevoeging van luteïne ze-axanthine en omega 3 onderzocht op de originele formule.
  2. Verminderen en zelfs weglaten van betacaroteen* en zink* werd gemeten.
  3. beoordelen of er een significant verschil in de verschillende samenstellingen is Wederom werd alleen met fundusfotografie gecontroleerd.

Er is een groep van meer dan 4000 personen tussen de 50 en 85 jaar op verschillende locaties 5 jaar lang gevolgd . Deze groep mensen werd ingedeeld in verschillende subgroepen die 5 jaar lang een bepaalde combinatie van de samenstelling gebruikte. Waarbij ook 1 placebo groep.

De aanwezigheid van kleine drusen is een normaal verschijnsel bij ouderen, maar het ontstaan van grotere drusen wijst op beginnend (droge) LMD en dus een risico op verlies aan gezichtsscherpte. Daarbij wordt gekeken naar het ontstaan van nieuwe bloedvaten, die het risico op lekkage hebben en dus de natte vorm LMD indiceren.

Resultaat:

√ Het beste resultaat kwam door de toevoeging luteïne en ze-axanthine aan de basis areds 1 formule en gaf een risico verlaging van 25 % tov de placebo groep.
√ Bij de groep waarbij betacaroteen weg werd gelaten en luteïne en ze-axanthine werd toegevoegd uit de originele formule was er toch nog een verbetering van 18% to de groep uit de areds 1 met dus geen luteïne en ze-axanthine.
√ Het aanpassen en/ of toevoegen van zink en omega 3 gaf geen echt merkbaar verschil. Waarbij is geconcludeerd dat deze twee stofjes minder invloed hebben in het proces van LMD.

Verklaring:

* Areds staat voor Age Related Eye Disease Study.
* ME is een internationale maateenheid gebaseerd op het biologisch effect van een stof dus je hebt van verschillende stoffen verschillende aantal grammen nodig om dezelfde ME te krijgen. Dit doordat het effect per stof verschillend is.
* Betacaroteen heeft in extra hoge dosering als bij-effect een verhoogd risico op ontwikkelen van longkanker bij rokers en oud rokers, en zelfs bestaat nu het vermoeden bij niet-rokers.
* Zink in hoge dosis lijkt in verschillende studies een iets verhoogd risico op prostaatkanker te geven.

Commentaar Goed voor Ogen:

Jammer dat bij de Areds 2 studie de OCT-scan niet is gebruikt, waarmee ook ‘diepte-beelden’ zouden zijn vastgelegd. Duidelijk is dat door de juiste bouwstenen aan te leveren, het ziekteproces te beinvloeden valt. Daardoor betekent dit ook dat, door preventief de bouwstenen en afvalstoffenverwerkers op peil te houden door gezonde voeding, de kans op het ontstaan van de oog verouderingsziekte LMD aanzienlijk wordt verkleind.

Lees hier de volledige Areds 2 studie